Enemmän materiaaleista.

Vuosikymmenten kokemuksella.

Metlab yrityksenä

Yli 30 vuoden kokemus, jatkuva kehittyminen sekä tiivis yhteistyö asiakkaidemme kanssa tekevät meistä materiaalitestauksen ja tutkimuksen edelläkävijän.

Metlab Oy on kotimainen sekä Suomessa että kansainvälisesti palveleva akkreditoitu (FINAS T027, SFS-EN ISO/IEC 17025) testaus- ja tutkimuslaboratorio.

Toimintaperiaatteenamme on joustava ja asiakaslähtöinen palvelu. Autamme asiakkaitamme menestymään osallistumalla tuotekehitykseen ja varmistamalla, että heidän tuotteensa täyttävät viimeisimmät standardit ja vaatimukset.

Uudet toimitilamme, osaava henkilökuntamme sekä kattava laitekantamme mahdollistavat laadukkaan toimintamme pitkälle eteenpäin. Voit luottaa Metlab Oy:n osaamiseen nyt ja tulevaisuudessa!

Metlabin tarina

Metlab Oy:n taival alkoi 1990-luvun pankkikriisin seurauksena, kun perinteikäs Tampella ajautui vaikeuksiin ja se pilkottiin. Tampellan metallilaboratorio ja sen vetäjä Pekka Mäkinen jäivät toimettomiksi. Samaan aikaan toinen perinteinen tamperelainen toimija, Lokomo, lopetti testaukset ulkopuolisille tahoille. Olavi Ahlstedt työskenteli Lokomon laboratoriossa ja vastasi myös siellä tehdyistä ulkopuolisista testauspalveluista.

Mäkisen ja Ahlstedtin mielessä virisi oma, yhteinen yritys. He laittoivat yhteen vahvuutensa ja aloittivat Metlabin tarinan.

Metlab perustettiin vuonna 1991 ja sen testaustoiminta alkoi 1992 Tampellan kantatehtaan alueella Tampereella, nykyisen museokeskus Vapriikin valokuva-arkiston tiloissa, puolitoista kerrosta maan alla. Metlab työllisti aluksi kolme henkeä: kaksi omistajaa ja yhden työntekijän. Toiminta jatkui melko ahtaissa ja vaikeakulkuisissa tiloissa vuoteen 1997 asti. Onnenpotkuna kehitykselle museokeskus irtisanoi vuokrasopimuksen ja otti Metlabin käyttämät kellaritilat arkistokäyttöönsä.

Korvaavat vuokratilat löydettiin hyvien kulkuyhteyksien varrelta Tampereen Sarankulmasta. Niissä tiloissa toiminnan oli mahdollista kehittyä ja saatiin hankittua lisää laitteistoa. Henkilökunnan määrä kasvoi noin kymmeneen.

Vuonna 2003 Metlabissa käynnistyi sukupolvenvaihdos ja omistusjärjestelyt. Niiden lopputuloksena Jouni ja Åke Ahlstedt sekä Risto Nieminen jatkoivat Pekka Mäkisen ja Olavi Ahlstedtin upeasti viitoittamalla tiellä yhtiön omistajina ja työntekijöinä.

Pikkuhiljaa toiminnan laajuus ja työmäärät kasvoivat ja sokkeloiset tilat alkoivat käydä ahtaiksi. Heräsi ajatus uusien toimitilojen hankkimisesta ja samalla laitteiston merkittävästä lisäämisestä ja uudistamisesta. Mietittiin, että nyt tai ei koskaan on tehtävä suuria päätöksiä, jotta Metlabin toiminta saadaan kehitettyä seuraavalle tasolle. Pitkällisen harkinnan ja suunnittelun jälkeen päädyttiin ostamaan oma tontti hyväksi koetulta Sarankulman alueelta aivan naapurista.

Alkoi Metlabin historian merkittävin ja suurin investointihanke.

Uudet toimitilat valmistuivat keväällä 2019. Ne on suunniteltu ja räätälöity Metlabin toiminnalle optimaalisiksi. Suunnittelussa huomioitiin testauslaboratorion eri osa-alueiden erityisvaatimukset. Suunnittelussa ja toteutuksessa yksi tärkeimmistä asioista oli saada henkilökunnallemme erityisen viihtyisät ja monipuoliset työ- ja sosiaalitilat. Metlabilla on esimerkiksi henkilökunnalle oma kuntosali ja saunaosasto, joiden avulla saadaan arkeen jaksamista. Tämä oli myös palkinto pitkäaikaisille sitoutuneille työntekijöillemme, jotka ovat mahdollistaneet Metlabin tarinan nousujohteisuuden.
Nykyiset tilat ovat mahdollistaneet kattavan laitekannan hankkimisen ja jatkuvan kehittämisen palveluissa.

Tällä hetkellä meitä Metlabilaisia on jo noin 30.
Enää emme ole pelkästään metallilaboratorio, mistä nimi Metlab on peräisin, vaan olemme laaja-alaisesti toimiva ja palveleva materiaalien testaus- ja tutkimuslaboratorio. Iskulauseemme ”Enemmän materiaaleista” kertoo tuottamistamme tuloksista ja tulkinnoista materiaaleihin liittyen. Tärkeimpänä ajatuksena on se, että asiakkaamme saa tuotteistaan irti enemmän, jolla saavutetaan kustannustehokkuutta ja mahdollistetaan asiakkaidemme kestävä kehitys.
Puhallamme yhteen hiileen ja palvelemme asiakasta sillä asenteella, joka kumpuaa Metlabin alkuaikojen nöyryydestä ja yritteliäisyydestä.

Meillä on tahto palvella!

Enemmän materiaaleista.