Metallografia

Kokeneet metallurgit ja huippumoderni laitteisto.

Makrorakennetarkastelu

 • Hitsauskokeiden tarkastelu
 • Hitsauksen menetelmä-, tuotanto- ja pätevyyskokeet
 • Perusaineiden suotaumarakenne
 • Dimensiomittaukset
 • Murtopintatarkastelu vaurioselvityksissä

Stereomikroskopia

 • Murtopintatarkastelut
 • Korroosiovaurion tarkastelut
 • Särötarkastelut
 • Syvyysterävät makrotarkastelut

Mikrorakennetarkastelu

 • Hitsauskokeiden tarkastelut
 • Perusaineiden tarkastelut
 • Jäännösausteniittipitoisuus
 • Ferriittipitoisuusmittaukset
 • Kuonapuhtausmääritykset
 • Raekoon määritykset
 • Haitallisten faasien tutkimukset
 • Valurautojen grafiittiarvostelut
 • Pinnoitetutkimukset
 • Särötarkastelut

Elektronimikroskopia (SEM)

 • Syvyysterävä ja huipputarkka tutkimus
 • Murtopintojen tarkastelut
 • Pienet yksityiskohdat mikrorakenteessa
 • Erkaumat ja sulkeumat mikrorakenteessa
 • Materiaalien karakterisointi
 • Korroosiotuotteiden tarkastelu
 • Tärkeä menetelmä osana vauriotutkimusta

EDS-tutkimukset

 • Voidaan tutkia pienten osien tai partikkelien koostumusta
 • Erkaumien ja sulkeumien koostumus
 • Korroosiokerrosten koostumus
 • Korroosiovauriot, esim. ympäristöstä peräisin olevien vieraiden aineiden analysointi
 • Alkuainekartat, viiva-analyysit ja pisteanalyysit

Kysy lisää henkilökunnaltamme!

Tilauksen voit tehdä sähköpostilla tilaukset (at) metlab.fi tai yhteydenottolomakkeella.
Kysy lisää henkilökunnaltamme tai sähköpostilla asiakaspalvelu (at) metlab.fi