Tietosuojaseloste

Metlab Oy rekisteri- ja tietosuojaseloste
Seloste päivitetty 9.2.2022

Asiakasrekisterin ylläpitäjä
Metlab Oy
Y-tunnus: 0872392-4

Asiakasrekisterin yhteyshenkilö
Jouni Ahlstedt
Puhelin: 050 52 44651
Sähköposti: jouni.ahlstedt (at) metlab.fi

REKISTERIN NIMI
Metlab Oy:n verkkosivut

1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE
Henkilötietoja käytetään, jotta voidaan olla asiakkaaseen yhteydessä jatkotoimia varten.

2. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Henkilötiedoista tallennetaan: Asiakkaan yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoitetiedot.

3. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteriin kirjattavat tiedot saadaan henkilöltä itseltään.

4. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Henkilörekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Asiakastietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän mahdolliseen suoramarkkinointirekisteriin henkilötietolain mukaisesti.

5. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Henkilörekisteri ja palvelun tietokanta sijaitsevat Suomessa olevassa pilviympäristössä. Rekisterin tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja niitä annetaan mahdollisimman suppeasti huomioiden kunkin käyttäjän tehtävän hoitamisen kannalta riittävä taso.

7. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset edellyttävät.

8. TARKASTUS-, KORJAAMIS- JA KIELTO-OIKEUS
Palvelun käyttäjillä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja palvelun henkilötietorekisteriin on tallennettu sekä vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna kirjeenä taikka vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla tässä rekisteriselosteessa mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle tai osoittaa henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle. Lisäksi käyttäjällä on milloin tahansa oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ilmoittamalla asiasta rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista. Käsittelyaika edellä mainituille pyynnöille on n. 2 viikkoa niiden vastaanottamisesta.