Muut testaukset ja palvelut

NDT-tarkastukset

 • Visuaalinen tarkastelu (VT)
 • Pintatarkastusmenetelmät
  Magneettijauhetarkastus (MT)
  Tunkeumanestetarkastus (PT)
 • Röntgentarkastukset (RT)
 • Ultraäänitarkastukset (UT)

Lämpökäsittelyt

 • Useita lämpökäsittelyuuneja
 • Monipuolinen ohjelmoitavuus
 • Hitsauskokeiden jälkilämpökäsittelyt, maks. pituus 400 mm, korkeus 400 mm, massa 30 kg
 • Perusaineiden lämpökäsittelyt
 • Herkistyskäsittelyt esimerkiksi korroosiokoekappaleille
 • Raekoon kasvatushehkutukset

Kysy lisää lämpökäsittelyistä henkilökunnaltamme.

Ferriittipitoisuuden mittaukset

Pinnoitteiden tutkimukset

 • Pinnoitteen paksuuden mittaus mittarilla tai poikkileikkauksesta
 • Pinnoitetyypin määritykset ja tutkimukset
 • Pinnoitteen tarttuvuuden ja huokoisuuden tutkimus
 • Termisesti ruiskutettujen pinnoitteiden tutkimus
 • Elektrolyyttisten pinnoitteiden tutkimus
 • Sinkittyjen tai kromattujen tuotteiden tutkimus
 • Pintakarkaisujen syvyysmääritykset ja mikrorakennetarkastelut (esim. hiiletys, induktio, nitraus)
 • Tartuntavetokokeet

Pinnankarheuden mittaukset

 • Pinnankarheuden mittaukset laadukkaalla mittarilla
 • Koneistuspintojen pinnankarheuden mittaus
 • Termisen leikkauksen pinnankarheuden mittaukset osana termisen leikkauksen menetelmäkoetta

Tilauksen voit tehdä sähköpostilla tilaukset (at) metlab.fi tai yhteydenottolomakkeella.
Kysy lisää henkilökunnaltamme tai sähköpostilla asiakaspalvelu (at) metlab.fi